İçməli sularının təmizlənməsi

Müştərilərə təklif edirik:

    •   Çökdürmə filtrləri (kartric, ələk, disk, kisə və s.)
    •   Aktiv karbon, İon Mübadilə və Qum Filtrləri
    •   Membran Sistemləri (Əks osmos, UF)
    •   Dezinfeksiya sistemləri (UV sterilizasiyası, xlor dioksid, ozon)
    •   Kimyəvi dozaj avadanlıqları (nasoslar, saxlama çənləri, su həcmi hesablayıcı və s.)
    •   Ölçmə və nəzarət avadanlığı (Ph, TDS, t °, keçiricilik)
    •   Soyutma, qazan və içməli su üçün kimyəvi maddələr