Orta ölçülü məişət tullantı sularının təmizlənməsi texnologiyası

Kanalizasiya sularının təmizlənməsi stansiyası 
(200 – 5000 nəfər üçün)


  • Gündə 30 м3 dan artıq suyun təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulur  (200 insan üçün)

 • Aktiv çamur vasitəsi ilə bioloji təmizləmə sistemidir.

 • Fasiləli su axım sisteminə malikdir. (SBRreaktor)


Fasiləli axın sistemi (SBR):


Это технология была предметом интереса в последние годы вместе с развитием устройств контроля. По


Bu texnologiya idarəetmə cihazlarının inkişafı ilə yanaşı, son illərdə maraq doğurur. Fasiləsiz axın stansiyalarından fərqli olaraq, bu stansiyalarda  ikinci təmizləmə çəni yoxdur.


Çirklənmiş suyun təmizləmə prosesi hər bir çəndə  fasilələrlə həyata keçirilir. Bütün təmizləmə prosesi bir neçə mərhələəyə bölünür: • doldurulması,

 • aktivləşdirmə,

 • çökdürmə,

 • ayırma


SBR üstünlükləri:


  • su axınının dəyişkən debiti

 • təmizlənmiş suyun yüksək keyfiyyəti

 • oxşar sistemlərdən daha az istismar xəecləri

 • etibarlılıq

 • sadəlik

 • avadanlığın yerləşmə yerinə təlabat digər texnologiyalardan daha azdır

 • daxil olan su ilə çıxan su arasında hidravlik əlaqə yoxdur.


 


Flexidiblok® • İki aktivləşdirmə çəninə malik olan fasilələrlə işləyən (SBR) çirkab suları təmizləyici qurğusu, ilkin  təmizlənmə və çamur kollektoruna malikdir

 • Stansiyanın istismarı mərkəzi  kompüter tərəfindən daxil olan  çirkab suyunun miqdarına və keyfiyyətindən asılı olaraq  istismarın prosesinin yaxşılaşdırılması və optimallaşdırılçası ilə idarə olunur.

 • bu tip stansiyalar adətən 500  sakindən başlayaraq ərazilərdə yaranan suların təmizlənməsi üçün  təklif olunur və üst limiti isə məhdudlaşdırıla bilməz

 • idarə etmə bloku məlumatları məlumatların ötürülməsinə  və sistemin uzaqdan idarə edilməsi imkanlarına malikdir.


 


Flexidiblok® təmizləmə stansiyalarının üstünlükləri:


  • Suyun yüksək keyfiyyətinə digər sistemlərdə çox az hallarda çatmaq mümkünsür. Bu sistemdə isə OBT 5 –in səviyyəsinin 5 mq /l çatması və azotun azaldılması baş verir.

 • İdarəetmə bloku məlumatların ötürülməsinə və sistemin uzaqdan idarə edilməsinə şərait yaradır.

 • İstənilən ölçülü yeraltı basseynlərin (əgər lazım olan həcm varsa) yenidən qurulması və Flexidiblok sistemlərin tətbiq edilməsi imkanı vardır.

 • Ətraf mühitin maksimum səviyyədə qorunması. Əgər bir reaktorda nasazlıq yaranırsa digər reaktor bu nasazlığın aradan qaldırılmasına qədər sistemin işini təmin edir. Beləlilə sistemdə iki  təmizləmə xətti işləyir.

 • Bir mərkəzdən bir neçə sistem idarə edilə bilər ki, bu da idarəetmə xərclərini azalda bilər.