Lay sularının təmizlənməsi

Karbohidrogenlər istehsal olunduqda, onlar səthə maye qarışığı kimi çıxırlar. Bu istehsal edilmiş mayelərin tərkibi xam neftin və ya təbii qazın istehsal olunmasından asılıdır və ümumiyyətlə ya maye, istərsə də qazlı hidrokarbonların qarışması nəticəsində hazırlanmış suyun, həll olunan və ya asılqanların, qum və gil mexaniki qarışıqların, quyulara vurulan müxtəlif kimyavi maddələrin qarışıqıdır və istehsal fəaliyyətləri nəticəsində meydana gəlmiş olan mayedir.
Bu şəkildə formalaşmış suya lay suyu deyilir. Neft və ya şərti qaz istehsalından lay suları eyni xüsusiyyətlərə malikdir, lakin tərkibində olduqca fərqlidir.

Lay suyunun əsas tərkibi aşağıdakılardan ibarətdir:

    •   Duz tərkibi (duzlar, ümumi həll olunan bərk duzluluq, elektrik keçiriciliyi)

    •   Neft və neft məhsulları (bu üzvi kimyəvi birləşmələrin miqdarı ölçüsüdür)

    •   Müxtəlif qeyri-üzvi və üzvi birləşmələr

    •   Hidrogen sulfidi və s.

Dünyanın aparıcı şirkətləri ilə əməkdaşlıq edirik, müştərilərimizə ən geniş filtrasiya və ayırma texnologiyalarını əhatə edən və suyun təmizlənməsi üçün bütün həllər təklif edirik:

    •   bərk hissəciklərin separasiyası

    •   əsas, ikinci və üçüncü mərhələ neftli suyun separasiyası

    •   bərk hissəciklərin idarə edilməsi

    •   neft və tullantıların bərpası

    •   qazın separasiyası

    •   desalination

    •   membran texnologiyası

Müştərilərimizin ehtiyacları üçün ən münasib texnologiyanı seçməkdə kömək edən mütəxəssislərimiz var. Təmizlənmiş suyun istifadəsi məqsədi müvafiq təmizləmə texnologiyasının süçimini asanlaşdırır:

    •   təkrar quyulara vurulması

    •   texniki su kimi yenidən istifadə edilməsi

    •   suvarma suyu

    •   birbaşa dənizə axıdılması

İstehsal edilən su təmizləmə texnologiyaları xətti və avadanlıqları
Lay sularının təmizlənməsi